Траян Траянов


 

Tраян е програмен директор в Заедно в час. Преди да се присъедини към екипа на фондацията, Траян работи като консултант за Mitchell Madison Group в Ню Йорк и Лондон и за Arthur D. Little в Прага. Проектите, по които работи, са свързани с оптимизиране на оперативните процеси и пазарните стратегии на водещи международни компании в няколко различни сектора.

Траян е роден в Силистра и е завършил Американския колеж в София (2001). Защитава бакалавърска степен по социални изследвания в Harvard University (2006) и магистратура по социология в University of Cambridge (2010).
Други членове на екипа