Теодора Вавова


Теодора е координатор „Обучение и подкрепа на учители” в Заедно в час от 2016 година. Преди да се присъедини към екипа, тя е преподавала четири години география и икономика в Костинброд, като през последните две от тях е била учител по програма Заедно в час.

През 2010 г. се дипломира като бакалавър в специалността „География и икономика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Малко след това решава да продължи образованието си в областта и завършва магистърска програма „Географски информационни системи”.

Вярва, че да си учител е отговорност към бъдещето и че от преподавателя в голяма степен зависи израстването на всяко дете като личност. По време на двугодишната програма на Заедно в час осъзнава, че това да си заобиколен от съмишленици е от огромно значение в учителската професия. Също така, когато много хора работят заедно за една кауза, нещата се случват по най-добрия начин. Затова решава да продължи развитието си в сферата на образованието, като вложи уменията, опита и усилията си в областта на допълнителното обучение и целенасочена подкрепа на учителите по програмата.
Други членове на екипа