Ренета Богданова


Ренета е мениджър „Учителска подкрепа“ и вярва, че работи с едни от най-мотивираните хора в образователния сектор. Тя се присъединява към екипа на Заедно в час като координатор „Обучение и подкрепа“ през 2014 г. и е част от випуск 2012 – 2014г. на учителите по програма „Заедно в час“. Преподава две години химия в 15 СУ „Адам Мицкевич“ в София. Сава част от програмата, защото вярва, че от всеки един от нас зависи учениците да имат достъп до възможности и да развиват своите житейски умения, независимо къде са родени. В същия период е стажант „Човешки ресурси“ в PWC, където участва в техническата подготовка на вътрешно обучение на компанията, проучване и анализ  на нагласите на различните екипи по определен проблем и изготвя периодични отчети. Докато следва в университета работи в Alpha support, като организира обучения за маниджъри, свързани с НЛП и ISO сертифициране.

Ренета има бакалавърска степен от СУ „Учител по биология и химия“ и магистратура“Управление на човешки ресурси“. Има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и УЧР“ и работа с деца със СОП.

 
Други членове на екипа