Жаклин Мисирян


Жаклин e мениджър „Учителска подкрепа“ по програма Заедно в час от септември 2016. От юли 2014 до август 2016 заема длъжността координатор „Обучение и подкрепа“. Нейните основни отговорности са свързани с директна подкрепа на учители в тяхната ежедневна работа с учениците и професионално развитие на координаторите.

Преди да стане част от екипа, Жаклин е преподавала  природни науки в 202 ОУ „Христо Ботев“ – с. Долни Пасарел като част от втория випуск учители по програма Заедно в час (2012 – 2014). През ноември 2013 г. Жаклин посещава заедно със своя директор, г-жа Мария Сандева, няколко успешни училища в Лондон, с цел обмяна на добри практики.

Жаклин завършва магистратура „Органични материали във висшите технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Между 2007 и 2012 г. активно работи като кръжочник в лабораторията по „Функционални оптични материали“ при проф. Стоян Гуцов към катедра „Физикохимия“.

Жаклин се присъединява към Заедно в час, защото по време на практиката си в университета се сблъсква с много демотивирани ученици, без желание за развитие и вяра в собствения им потенциал поради липсата на учители, които да ги вдъхновяват и мотивират.
Други членове на екипа