Анжела Деянска


Анжела е мениджър развитие в Заедно в час. За нея работата в Заедно в час е шанс да допринесе за позитивна промяна в обществото, достигайки до нови, мотивирани съмишленици на каузата: качествено образование за всяко дете.

Израснала наполовина в България, наполовина в Канада, Анжела се присъединява към екипа на Заедно в час през есента на 2015-та година. Завършила е бакалавърската си степен по международни отношения и магистратура по публични политики от Университета в Торонто, Канада, където е и работила като научен сътрудник и координатор на събития. Има опит като консултант в неправителствения и в частния сектор в Торонто. Преди да се премести в София, организира работилница за устойчиво развитие за неправителствени организации в Торонто, както и серия от дискусии на тема полово равенство и публични политики.

Анжела цени работата в екип, обединен в дългосрочна цел, и решен да я достигне. Радва се, че има възможността да работи в точно такъв екип в Заедно в час.
Други членове на екипа