За успеха на всяко дете

Доклад за дейността на фондация „Заедно в час“ 2016/2017

Пет години сме Заедно в час

Доклад за дейността на фондация „Заедно в час“ 2011-2016