възможностите пред своите ученици.
Ефективният учител може да промени

Образованието е решаващо за развитието както на отделната личност, така и на цялoто общество.

Качеството на образование е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж.

Най-добрите образователни системи водят до стабилни и демократични правителства.

Предизвикателството

10% от българските учители са на възраст под 35 години.

40% от българските ученици на 15 години са функционално неграмотни, т.е. не могат да приложат на практика наученото в училище в тяхното ежедневие.

22% от българските младежи на възраст между 18 и 24 години нито учат, нито работят.

21% от българските ученици не завършват средно образование.

България е страната с най-голямо образователно неравенство в Европа, което се доближава до неравенството в развиващите се страни от Латинска Америка. Българските ученици в малките населени места изостават с до 3 години в подготовката си от своите връстници в големите градове. Децата от бедните семейства постигат все по-ниски резултати спрямо тези, чиито родители нямат финансови затруднения.

Заедно в час съществува заради дълбокото убеждение, че всяко дете може и трябва да получи отлично образование. Целта ни е да докажем, че ограниченията на средата не трябва да предопределят съдбата на нито един ученик.

За нас преодоляването на образователното неравенство ще дойде, когато всички деца имат възможността да реализират напълно своя потенциал. Денят, в който всички деца успеят да осъществят това, е денят, в който и България ще реализира своя потенциал.

Вярваме, че за тази цел са необходими лидери с вяра и умения, които да се посветят на осъществяването на нашата визия. За да успеем, ние сме се  посветили на каузата да откриваме, развиваме и подкрепяме най-забележителните и обещаващи лидери в България.

Визия

Визията на Заедно в час е един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители.

Като част от международната мрежа Teach For All Заедно в час работи в партньорство с над 42 организации на 6 континента за разширяване на образователните възможности за всички ученици по цял свят.

Мисия

Заедно в час подготвя и подкрепя изключително способни българи, които да станат учители в български училища за период от две години и дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование.

Подход

Вярваме, че всяко едно дете може и трябва да получи отлично образование. За да постигнем това обаче са ни необходими лидери във всички сектори, които работят в посока преодоляване на образователното неравенство в цялата страна. Нашата теория на промяната се състои от две части:

НАШАТА ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТА В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН

включва програма Заедно в час, чрез която подбираме и подготвяме способни и изявени завършващи студенти, мотивирани и опитни професионалисти да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. Нашите учители работят неуморно, за да преодолеят огромните пропуски, с които се сблъскват учениците им, като същевременно с това им помагат да развият онези академични и житейски умения, които са им необходими, за да постигнат успех. В хода на работата си, учителите развиват лидерски умения и се запознават подробно с предизвикателствата пред българската образователна система.

НАШАТА ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

включва алумните на Заедно в час – всички участници, които са завършили успешно програмата след две години, прекарани като учители. След участието си в програмата те продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него. Близо половината от досегашните 163 алумни на Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

1

Подбор на участници

Ние използваме различни канали за подбор на реализирали се успешно в своята професия хора, както и на завършващи студенти от най-добрите университети в България и чужбина, за да преподават в нуждаещи се училища в продължение на две години. Нашите учители преминават през много сериозен процес на подбор, където се ценят високите постижения, демонстрираните лидерски умения, ангажираността в полза на общността, критичното мислене и постоянството, както и редица други качества. Ние вярваме, че тези основни компетенции са необходими, за да се насочат постиженията на тези хора и да се превърнат в ефективни лидери, които да доведат до дългосрочна промяна в образователната системата.

2

Обучение

Преди и по време на двугодишната програма, Заедно в час предлага на своите учители обучения и подкрепа, които са им необходими, за да бъдат успешни в класната стая, и които да ги насочват към осъществяване на положителни и значими  за учениците постижения. Освен това учителите участват в програма за развиване на своите лидерски умения, за да гарантираме, че те ще бъдат успешни лидери във всяка една област, към която се насочат след като завършат програмата на Заедно в час.

3

Разпределение

Заедно в час разпределя учителите си за минимум две години в нуждаещи се училища, където те могат да повлияят в максимална степен върху постиженията и развитието на учениците. Учителите имат ясни отговорности по отношение на случващото се в класната стая, както и във връзка с реализирането на амбициозните учебни цели от страна на учениците.

4

Подкрепа

Заедно в час подкрепя учителите си чрез постоянен коучинг и обучения, свързани с тяхното професионално и лидерско развитие.

5

Въздействие на участниците в програмата

Двете години, които учителите прекарват в училище, представляват само началото на пътя, който те поемат като носители на промяната в българското образование. Ние създаваме мрежа от лидери в различни сектори, работещи за равен достъп до образование и възможности в България.