БЯЛА КНИГА „Как да намерим, обучим и задържим успешните учители“

Бялата книга “Как да намерим, обучим и задържим успешните учители” съдържа добри практики за привличане, подбор, обучение и подкрепа на мотивирани учители в сферата на училищното образование от опита на Заедно в час и участници по програмата.

Или да го разгледате онлайн по-долу:

НАРЪЧНИК „Как да развиваме умения на 21-ви век в час“

Изданието съдържа полезни ресурси и добри практики за развиване на функционална грамотност в училище. Наръчникът е подговен и създаден от учители по програма Заедно в час от различни випуски като част от проект „Функционална грамотност за 21-ви век” в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В изданието са представени 13 ключови умения на ХХI век и идеи как всяко от тях може да бъде развивано в редовните часове, независимо от конкретния учебен предмет.

Включените умения са:

– Четивна грамотност;
– Математическа грамотност;
– Научна грамотност;
– Лично развитие;
– Работа в екип;
– Умения за учене;
– Комуникационни умения;
– Критическо мислене;
– Гражданска активност;
– Емоционална интeлигентност;
– Креативност;
– Финансова грамотност;
– Дигитална грамотност;

Във всяка глава са включени още: кратко описание на умението и представя алгоритъм за неговото преподаване в училище, включени са също примерни задачи и проекти в различни предметни области.

Печатното издание на наръчника беше представено в началото на 2016 година, а електронният му вариант в pdf формат е достъпен и в момента безплатно на онлайн платформата на проекта 21stcenturyskills.info заедно с допълнителни материали по темата.