Сара Перин


Сара е изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Преди да поеме тази длъжност, Сара е директор на Програма за хора в икономически неравностойно положение във Фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създадава няколко от своите програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение в България. В сътрудничество с ФАБ Сара стартира ТСА, за да се развие дългосрочна стратегия за ангажираност в тази сфера и да се разработят нужните инструменти за по-точни оценки на въздействие и прогрес.

За първи път Сара идва в България през 1999 година като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант на „Фулбрайт” с цел да направи по-специализирано проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната – опит, който ѝ помага да поеме дългосрочен ангажимент с ромската общност. През последното десетилетие тя добива експертиза в следните сектори: частен, обществен, междуправителствен и неправителствен, както и в работата с департамента на САЩ и американската Агенция за международно развитие.

Сара има магистърска степен по обществени политики и дейности от Gerald R. Ford School of Public Policy и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към University of Michigan, Ann Arbor, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.
Вижте още членове на съвета