Ивайло Пенчев


Ивайло е сериен предприемач. Той е основава и активно участва в редица дружества – Walltopia, Auxionize, Adventure Facility Concept and Management, Extrapack, HRT, CompositeX, Quantacea, Civilia Properties. Най-известното от тях е „Уолтопия“ (Walltopia) – производител номер едно в света на изкуствени стени за катерене и пример за българска компания, определяща стандартите за цял един сектор. Фирмата е създадена през 1998 г., като до момента е изпълнила успешно проекти в 50 страни на 6 континента.

Корпоративната култура, която Ивайло следва, е с много предприемачески дух, със стремеж да развива своя мениджърски екип като хора, взимащи решения, със силна отговорност и инициативност.

Ивайло учи физика в Софийския университет „Климент Охридски“. Говори руски и английски.
Вижте още членове на съвета