Диана Димова


Диана Димова е партньор в международната адвокатска кантора Kinstellar и ръководител на практиката по сливания и придобивания на офиса в София. Повече от 13 години тя съветва корпорации и финансови институции в областта на корпоративното право, сливанията и придобиванията, включително придобивания на частни и публични дружества, търгове, преструктурирания и корпоративно управление. Tя е съветвала редица международни компании при стъпването им на местния пазар и по всякакви последващи корпоративни въпроси.

Диана има магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“, следдипломна квалификация по право на Европейския съюз от King’s College в Лондон, както и диплома по международни сливания и придобивания от College of Law, Лондон. Aвтор е на редица публикации в сферата на сливанията и придобиванията.

Диана говори български и английски език.
Вижте още членове на съвета